Islam itu mudah dan memudahkan | Hanan ataki

25. August 2018 Tausiyah 0
Sangat banyak Allah telah berikan kepada kita, Apakah pantas kita mengeluh?
Qs Ibrahim : 7
Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.
Tugas kita saling mengingatkan 1 sama lain, mengenai keputusan apakah peringatan tersebut dilaksanakan orang lain atau tidak, itu bukan kuasa kita, melainkan kekuasaan Allah
Qs Luqman : 33
Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan (pula) penipu (syaitan) memperdayakan kamu dalam (mentaati) Allah.
Hukum dalam islam :
  1. wajib : Wajib adalah suatu perkara yang harus dilakukan oleh pemeluk agama islam yang telah dewasa dan waras (mukallaf), di mana jika dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Contoh : solat lima waktu, pergi haji (jika telah mampu), membayar zakat, dan lain-lain.
  2. sunah : suatu perkara yang bila dilakukan umat islam akan mendapat pahala dan jika tidak dilaksanakan tidak berdosa. Contoh : sholat sunnat, puasa senin kamis, solat tahajud, memelihara jenggot, dan lain sebagainya.
  3. mubah : suatu perkara yang mana tidak boleh sama sekali dilakukan oleh umat muslim di mana pun mereka berada karena jika dilakukan akan mendapat dosa dan siksa di neraka kelak. Contohnya : main judi, minum minuman keras, zina, durhaka pada orang tua, riba, membunuh, fitnah, dan lain-lain
  4. makruh : suatu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan akan tetapi jika dilakukan tidak berdosa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala dari Allah SWT. Contoh : posisi makan minum berdiri, merokok (mungkin haram).
  5. haram : suatu perkara yang jika dikerjakan seorang muslim mukallaf tidak akan mendapat dosa dan tidak mendapat pahala. Contoh : makan dan minum, belanja, bercanda, melamun, dan lain sebagainya.
Hindari Tabarruj, Berdandanlah sewajarnya :
Qs Al Ahzab : 33
dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.
Mengapa riba itu haram?
Qs Al baqarah : 275
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
Di surga, kita tidak sendirian, melainkan bersama kelompok kelompok, oleh karena itu ajak orang lain agar bisa masuk ke surga bersama kita
Qs Az zumar : 73-74
Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam surga berombong-rombongan (pula). Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedangkan pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, “Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu, berbahagialah kamu! Maka masukilah surga ini, sedangkan kamu kekal di dalamnya.” Dan mereka mengucapkan, “Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini, sedangkan kami (diperkenankan) menempati tempat dalam surga di mana saja kami kehendaki.” Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal.
Tato semacam apa yg diperbolehkan untuk wanita :
Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata :
“Tidak apa-apa berhias dengan memakai inai, terlebih lagi bila si wanita telah bersuami dimana ia berhias untuk suaminya.
Adapun wanita yang masih gadis, maka hal ini mubah (dibolehkan) baginya, namun jangan menampakkannya kepada lelaki yang bukan mahramnya karena hal itu termasuk perhiasan.
Mempelajari Al quran itu mudah, diulang dan ditegaskan Allah di dalam Al quran sampai 4 kali dalam qs Al qamar, Jadi jangan menganggap sesuatu yg mudah itu  jadi susah :
Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Alquran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
Allah memahami kesibukan umatnya, maka amal shalat tahajud tidak memberatkan, bisa diisi dgn bacaan yg ringan dan pelan agar lebih berkesan.
Qs al muzammil : 5-7
Dan bacalah Al Qur’an itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyuk) dan bacaan di waktu itu lebih berkesan
Mau Allah bukakan jalan keluar bagi permasalahan, solusinya bertaqwalah
Mau dicukupkan kebutuhan kita, solusinya bertawakkal lah
Mau Allah mudahkan dalam segala urusan, solusinya bertaqwalah
Mau diampuni dosa dosa dan dilipatkan pahala, solusinya bertaqwalah
Qs at thalaq 2-5
… Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya
Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.
… Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Itulah perintah Allah yang diturunkan-Nya kepadamu, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipatgandakan pahala baginya.
Doa ketika mengalami musibah :
Sesungguhnya Kita Milik Allah, Dan Kita Akan Kembali Kepadanya, Ya Allah Berilah Aku Atas Musubah Yang Menimpaku Dan Gantilah Untukku Dengan Yang Lebih Baik Darinya.
Cobaan itu pasti dialami oleh kita semua, Jadi tidak perlu merasa takut
Qs al baqarah : 155-156
Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar,(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: “Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji’uun
Kalau sedang mengalami cobaan, tetap optimis untuk mendapatkan solusinya
Qs alam nasyrah : 5-6
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
Bermesraan di muka umum bagi pasangan suami istri yg diperbolehkan, lakukan sewajarnya, tidak menampakkan gairah. Seperti halnya Nabi mencontohkan lomba lari bersama aisyah.
Mukhlis adalah orang yang berbuat baik dan ikhlas serta ia sadar kalau dia berbuat ikhlas.Sedang mukhlas adalah orang yang berbuat baik dan ikhlas namun ia melakukannya dengan spontan karena sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Jadi mukhlis itu masih proses untuk berusaha menjadi seorang yang mukhlas.
Doa anak supaya bisa mendidik anak sholeh :
Qs  Ash shaffat : 100
Ya Tuhanku, anugrahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh.
Keutamaan memuliakan ibu :
Dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu, belia berkata, “Seseorang datang kepada Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?’ Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Dan orang tersebut kembali bertanya, ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Ibumu.’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi,’ Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Kemudian ayahmu.’” (HR. Bukhari)
Namun jangan lupa, kekuatan doa dari ayah juga kita harapkan, karena doanya diijabah :
Tiga doa yang dikabulkan dan tidak ada keraguan di dalamnya:
(a) doa orang yang terzhalimi
(b) doa musafir (orang yang sedang bepergian jauh)
(c) doa seorang ayah untuk anaknya.” (Hasan. HR Abu Dawud)
Dalam berdakwah itu ada tahapannya, perlahan lahan agar mudah menjalankannya sebagaimana dicontohkan dalam tahapan ayat ttg pelarangan khamar :
  1. Disebutkan plus dan minusnya khamar
Qs Al Baqarah : 219
Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir
  1. Anjuran jangan shalat dalam kondisi mabuk
Qs An nisa : 43
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.
  1. Inti tentang pelarangan khamar dan keuntungannya
Qs Al Maidah : 90-91
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat . Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhandan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)
 Jangan ragu untuk bersedekah karena pahalanya dibalas 700 kali lipat
Qs Al Baqarah : 261
Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui
Wanita boleh bekerja ataupun tetap di dalam rumah, yang penting dia bisa menjaga diri supaya tidak berbuat dosa.
Qs Al Ahzab : 33
Dan hendaklah kamu tetap tinggal di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.
Berdakwah adalah pekerjaan yang paling baik
Qs Fussilat : 33
Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah (menyeru) kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: “Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?

Komentar, Pertanyaan dan Masukkan