Tafsir Qs Al Fatihah (Ayat ke 5) | 8 Des 2018 | Ustadz Adi hidayat

08. December 2018 Tausiyah 0
Jika anda memiliki teman atau saudara yang belum mendapatkan hidayah, maka ajaklah, karena perintah untuk mengajak kebenaran dan kesabaran ada di dalam Al quran
Qs Al Ashr : 3
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran
Ajak kebaikan dengan melakukan tindakan yg baik :
Barangsiapa yang menunjukan kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya (HR. Muslim)
Jikalau orang tua belum muslim, tetap hormati mereka, namun jika mereka mengajak untuk murtad, jangan diikuti nasehatnya yg terkait keputusan akidah kita
Qs Luqman : 14-15
Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan
Permohonan dari manusia kepada Allah seperti yg ada di
Qs al Fatihah : 5
Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan
 • Karena Allah senang diminta
Setiap ujian yang kita alami, pasti dibarengi oleh solusi dari Allah, contohnya sabar dan shalat
Qs al Baqarah : 45
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’,
Setiap manusia akan diuji, bisa jadi bentuknya berbeda beda antara 1 orang dengan yg lainnya
Qs Al baqarah : 155
Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.
Hidup pasti punya masalah, kalau tidak ingin ada masalah, ya tidak mungkin bisa hidup
Panggilan dalam adzan itu agar kita tergerak untuk mendekati solusi atas segala ujian :
Hayya ‘alal falah adalah salah satu kalimat di dalam adzan, artinya adalah : Marilah menuju keberuntungan. Imam Nawawi rahimahullah berkata, “Hayya ‘alal falâh artinya adalah : Marilah menuju keberuntungan dan keselamatan. Ada yang mengatakan : Marilah menuju kekekalan. Maksudnya, datanglah untuk melakukan sebab kekekalan di dalam surga (HR Muslim)
Jadi, melaksanakan shalat adalah salah satu bentuk agar kita meraih memenangan dalam menjalani kehidupan
Kalau mengalami kegalauan hidup, Gunakan Al quran sebagai pedoman
Qs Al baqarah 185
(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur
Jangan menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena tingkat kesulitan sesuai dengan kemampuan kita
Qs Asy syarh : 5-6
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
Shalat dilaksanakan sesuai tuntunan Rasulullah
Qs Al Baqarah : 129
Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
Manfaat dari shalat :
 1. Shalat menyebabkan pribadi menjadi baik
Qs Al Ankabut : 45
Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan
 1. Semakin ingat kepada Allah
Qs Taha : 14
Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku
 1. Menjadi pribadi yang optimis dalam berdoa
Qs Ali imran : 38-39
Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa”. Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): “Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang saleh
 1. Mendatangkan rezeki, solusi atas persoalan yg dihadapi
Qs at thalaq : 2-3
Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.
 1. Mendatangkan keberuntungan
Qs Al Mukminun : 1-2
Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam sembahyangnya
 1. Jagalah shalat supaya khusyuk
Qs Al Baqarah 238
Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu’.
Macam macam shalat sunnah :
 1. Shalat tahajud
Qs Al Isra : 79
Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
 1. Shalat malam
Qs Al Muzzamil : 2-4
bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan
Setelah shalat tetaplah mengingat Allah dalam segala aktivitas agar terjauh dari maksiat
Qs An nisa : 103
Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
Muhammad ibnul Mutsanna telah menceritakan kepadaku: Yahya bin Sa’id menceritakan kepadaku dari ‘Ubaidullah, beliau berkata: Sa’id bin Abi Sa’id menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Abu Hurairah: Bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam masuk masjid, lalu masuk pula seorang laki-laki kemudian dia shalat. Kemudian dia datang dan mengucapkan salam kepada Rasulullahshallallahu ‘alaihi wa sallam, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab salam. Beliau berkata, “Kembalilah dan shalatlah, sesungguhnya engkau belum shalat.” Maka laki-laki itu kembali lalu shalat sebagaimana dia shalat sebelumnya. Kemudian dia datang kepada Nabishallallahu ‘alaihi wa sallam dan mengucapkan salam kepada beliau. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Alaikas salam (Semoga keselamatan atasmu).” Kemudian beliau berkata, “Kembalilah dan shalatlah. Sesungguhnya engkau belum shalat.” Sampai laki-laki itu melakukannya sampai tiga kali. Lalu dia berkata: Demi Yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, aku tidak mampu lebih baik daripada shalat seperti ini, ajarilah aku. Beliau bersabda, “Jika engkau berdiri untuk shalat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah bacaan Al-Qur`an yang mudah bagimu. Lalu ruku’lah hingga engkau thuma`ninah dalam ruku’. Lalu angkatlah kepalamu hingga kamu berdiri lurus. Kemudian sujudlah sampai engkau thuma`ninah sujud. Lalu angkatlah kepalamu hingga engkau thuma`ninah duduk. Lalu lakukanlah itu pada semua shalatmu.”
HR Muslim
Cara menyempurnakan shalat :
 1. Sempurnakan wudhu baik tata caranya maupun adabnya
Qs Al Maidah : 6
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur
 1. Menghadap kiblat. Bagaimana panduannya? Sesuai dalam :
a. Menghadap Masjidil haram
Qs Al baqarah 144
Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.
b. Pusatnya adalah Baitullah
Qs Al baqarah 125
Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: “Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i’tikaf, yang ruku’ dan yang sujud”.
c. Arahnya Mekah
Qs Ali imran 96-97
Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.
d. Kalau tidak tau dimana arahnya, karena kondisi darurat, tidak apa apa jika menghadap manapun
Qs al Baqarah 115
Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui.
Rasulullah merupakan sosok yang bijak bagi semua orang
Qs Al baqarah 129
Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
Banyak diantara kita yang tidak bisa memandang hikmah dari setiap kejadian di dalam kehidupan
Qs Al Baqarah 216
Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
Inilah prioritas sedekah, namun bukan urutan untuk penerima zakat
Qs Al Baqarah 215
Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan”. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.
Boleh memiliki harta yang banyak, gunakan harta itu untuk orientasi akhirat
Qs Al Qasas 77
Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
Perintah untuk berbakti kepada orang tua, meskipun berbeda akidah
Qs Al Isra 23
Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
Mualaf itu sebutan untuk orang yang masih goyah/ragu ragu terhadap islam atau berniat kembali ke dalam islam. Tapi kalau sudah bersyahadat, maka orang tersebut namanya dianggap muslim/muslimah, bukan mualaf lagi. Mualaf itu layak untuk dibantu
Qs at Taubah 60
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Prioritas memilih pemimpin adalah orang mukmin
Qs Ali imran 28
Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu).
Jika non muslim melakukan kebaikan di dunia, maka dia mendapatkan ganjaran di dunia saja namun tidak mendapatkan pahala di akhirat
Qs Al Furqon : 23
Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan
Setiap kebaikan yang kita lakukan, dibalas pahalanya 10 kali lipat
Qs Al baqarah 160
Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).
Syarat masuk surga adalah memiliki Iman dan amal sholeh, tidak cukup hanya salah satunya saja
Qs Al Baqarah 25
Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan: “Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu”. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya.

Komentar, Pertanyaan dan Masukkan