Pengajian Hijabersmom Community | 17 Januari 2019 | Ustadzah Hani nurul husna | Menjadi istri yang cintai Allah dan disayang suami

17. January 2019 Tausiyah 0
Kalau ingin menjadi istri yang dicintai Allah, menurutlah dengan perintah Allah.
Qs Ali imran 31
Katakanlah: Jika memang kamu cinta kepada Allah, maka turutkanlah aku, niscaya cinta pula Allah kepada kamu dan akan diampuniNya dosa-dosa kamu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi penyanyang.
Bagaimana cara mendapatkan manisnya iman? Sebagaimana disampaikan di dalam hadist berikut, Dari Anas, dari Nabi SAW beliau bersabda: “Tiga hal, barangsiapa memilikinya maka ia akan merasakan manisnya iman. (yaitu) menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai dari selainnya, mencintai seseorang semata-mata karena Allah, dan benci kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka.”
Cintai Allah maka Allah akan mencintaimu
Cara Rasulullah bersyukur kepada Allah adalah dengan beribadah secara maksimal : Dari ‘Aisyah Radhiyallahu anhuma, dia berkata, “Jika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melakukan shalat, beliau berdiri hingga kedua telapak kaki beliau merekah, lalu ‘Aisyah bertanya, ‘Kenapa engkau melakukan semua ini, padahal Allah Subhanahu wa Ta’ala telah memberikan ampunan bagimu atas dosa-dosa-mu yang telah lalu dan yang akan datang?’ Lalu beliau menjawab, ‘Apakah tidak boleh jika aku termasuk hamba yang bersyukur (HR Bukhori)
Sangat layak dan menjadi keharusan untuk mencontoh Rasulullah karena akhlaq beliau yg terbaik : Ummul Mukminin Aisyah ra, ditanya oleh Sa’d bin Hisyam bin Amir tentang akhlak Rasulullah saw, ia menjawab: Khuluquhu al-Qur’an (Akhlak beliau adalah Alquran)
Jangan mudah tergoda dengan yang bukan suami atau istri kita : Jika seseorang dari kalian melihat wanita (tanpa sengaja) lalu membuatnya terkagum, hendaklah ia mendatangi isterinya (menyetubuhinya), karena yang ada pada diri istrinya seperti yang ada pada wanita tersebut (HR Tirmidzi)
Sarana mendapatkan cinta Allah
 1. Shalat di awal waktu
Dari Ummu Farwah, ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah ditanya, amalan apakah yang paling afdhol. Beliau pun menjawab, “Shalat di awal waktunya.” (HR. Abu Daud)
 1. Berbakti kepada orang tua
 2. Berdzikir
Qs Al Baqarah 152
Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.
 1. Bersedekah
Qs Al Baqarah 261
Perumpaman orang-orang yang menafkahkan hartanya  mereka di jalan Allah adalah serupa dengan butir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada setiap butir seratus biji. Allah (terus-menerus) melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karuniaNya) Lagi Maha Mengetahui
 1. Memaafkan dan Minta maaf
Qs Ali imran 133-135
Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.
 1. Rajin silahturahim
 2. Jihad di jalan Allah
Aisyah radhiallahu ‘anha kepada Rasulullah shallalallahu ‘alaihi wa sallam
Wahai Rasulullah, apakah ada jihad bagi wanita?” Beliau menjawab, “Jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umrah (HR Ibnu majah)
 1. Membaca Al quran dan memahaminya
Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur`an dan mengajarkannya (HR Bukhori)
Doa setelah membaca al quran :
Allahummarhamna bil quran
waj’alhulana imama wa nuro
wa huda wa rohmah
Allahuma dzakkirna minhuma nasina
Wa ‘alimna minhuma jahilna
Warzuqna tilawatahu
Ana allayli wa athro fannahar
Wa’alhulana hujjatayya robbal’alamin
Artinya
Ya Allah rahmatilah kami dengan al Qur’an. Jadikan ia imam kami, cahaya, petunjuk dan
rahmat bagi kami. Ya Allah ingatkanlah kami apa yang kami lupa dan ajarkan bagi kami
apa yang kami jahil. Karuniakanlah kepada kami untuk dapat membacanya sepanjang
malamnya dan sepanjang siangnya. Jadikanlah ia perisai kami. Wahai Tuhan sekalian alam.
 1. Penyabar
Qs Al baqarah 45
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu
Qs Al Baqarah 153
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, ‎sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.‎
3 macam sabar :
a. Sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah
b. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan
c. Sabar dalam menerima takdir Allah
 1. Menghafalkan asmaul husna Qs Al Araf 180 Dan Allah memiliki Asmaul Husna (nama-nama yang terbaik), maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama-Nya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan
 2. Konsisten dalam melaksanakan kebaikan
 3. Laksanakan amalan sunah
Hadist Qudsi :
Allah Ta’ala berfirman, “Siapa yang memusuhi wali-Ku, maka Aku mengumumkan perang terhadapnya dari-Ku. Tidak ada yang paling Aku cintai dari seorang hamba kecuali beribadah kepada-Ku dengan sesuatu yang telah Aku wajibkan kepadanya. Adapun jika hamba-Ku selalu melaksanakan perbuatan sunah, niscaya Aku akan mencintanya. Jika Aku telah mencintainya, maka (Aku) menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, (Aku) menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya, menjadi tangan yang dia memukul dengannya, menjadi kaki yang dia berjalan dengannya. Jika dia memohon kepada-Ku, niscaya akan Aku berikan dan jika dia minta ampun kepada-Ku, niscaya akan Aku ampuni, dan jika dija minta perlindungan kepada-Ku, niscaya akan Aku lindungi.”
 1. Rajin beristighfar
Qs At thalaq 2-3
Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tak tidak disangka-sangka
 1. Menjadi orang yg bermanfaat
Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia (HR. Ahmad)
 1. Berdoa
 2. Pemalu
 3. Mencintai saudaranya Dari Abu Hamzah Anas bin Malik, khadim (pembantu) Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, Beliau berkata, “Tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya, sampai ia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang ia cintai untuk dirinya” (HR Bukhori)
 4. Menyantuni anak yatim
Aku dan orang yang menanggung anak yatim (kedudukannya) di surga seperti ini”, kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam, serta agak merenggangkan keduanya (HR Bukhori)
Agar disayang suami :
 1. Ingat janji pernikahan
Apabila seorang suami memandang istrinya dengan kasih sayang dan istrinyapun memandang dengan kasih sayang, maka Allah memandang keduanya dengan pandangan kasih sayang. Bila suami memegang telapak tangan istrinya, maka dosa-dosa keduanya berguguran dari celah jari tangan keduanya
 1. Berhias untuk suami
 2. Menjadi istri yg patuh
Qs An nisa 34
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
 1. Menjaga diri dan harta
 2. Menggembirakan hati suami
 3. Berkomunikasi yg baik
 4. Lapang dada dengan kekurangan
 5. Keluarga suami juga keluarga kita
 6. Menjadi solusi bagi permasalahan suami
 7. Jangan sama sama marah
 8. Jangan pelit dengan terima kasih
 9. Kurangi pembicaraan yang tidak ada gunanya
 10. Menyikapi perselisihan
 11. Tidak merendahkan suami
 12. Jadilah teman diskusi
Keutamaan berdoa
Qs Al Baqarah 186
Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah)-Aku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
Apakah keluarga bisa berkumpul di surga?
Qs Ar ra’du 23
(yaitu) surga ‘Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya.
Qs At Thur 21
Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya

Komentar, Pertanyaan dan Masukkan