Pengajian Hijabersmom community | 31 januari 2020 | Ustadzah Bustanul banat | Bab 4 Takut terhadap syirik

31. January 2020 Tausiyah 0
Syirik adalah perbuatan yang menyamakan sesuatu selain Allah dan disandarkan pada Allah
Syirik termasuk dosa besar
Qs An nisa 48 dan 116
Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.
Jangan sampai di bumi tidak ada lagi yang menyebut nama Allah :
Nabi bersabda : “Tidak akan terjadi kiamat hingga di bumi tidak ada yang mengucapkan Allah” (HR Muslim)
Pentingnya toleransi terhadap sesama muslim :
Ja’far bin Muhammad rahimahullah berkata, “Apabila sampai kepadamu dari saudaramu sesuatu yang kamu ingkari, maka berilah ia sebuah udzur sampai 70 udzur. Bila kamu tidak mendapatkan udzur, maka katakanlah, “Barangkali ia mempunyai udzur yang aku tidak ketahui.” (HR Al Baihaqi)
Contoh contoh aliran :
1 Khawarij
2 Muktazilah
3 Ingkar sunah
Nabi Ibrahim bapak tauhid :
Qs Ibrahim 35
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: “Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala.
Waspada riya’:
Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirkul ashghar (syirik kecil).” Maka para shahabat bertanya, ”Apa yang dimaksud dengan syirkul ashghar?” Beliau shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab,“Ar-riya” (HR Ahmad)
Riya’ adalah melakukan suatu amalan agar orang lain bisa melihatnya kemudian memuji dirinya
Sum’ah adalah sikap atau sifat senang dan gemar memperdengarkan amal perbuatan yang telah ia lakukan kepada orang lain dengan harapan agar orang lain menyanjung dan memujinya
Bahaya syirik :
Barangsiapa yang mati dalam keadaan menyembah sesembahan selain Allah niscaya ia masuk ke dalam neraka (HR Bukhori)
Barangsiapa menemui Allah (mati) dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaNya sedikitpun pasti masuk surga tetapi barangsiapa menemuiNya (mati) dalam keadaan berbuat sesuatu syirik kepadaNya pasti masuk neraka.
Kenapa banyak wanita yang masuk neraka :
Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita.” Mereka bertanya, “Kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka, ya Rasulullah?” Beliau menjawab, “Disebabkan kekufuran mereka.” Ada yang bertanya kepada beliau, “Apakah para wanita itu kufur kepada Allah?” Beliau menjawab, “(Tidak, melainkan) mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan (suami). Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu (yang tidak berkenan di hatinya) niscaya ia akan berkata, ‘Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu’.” (HR. Bukhari)
Jauhi tathoyyur :
Tathoyyur atau thiyaroh secara bahasa diambil dari kata thair (burung). Hal ini dikarenakan tathoyyur merupakan kebiasaan mengundi nasib dengan menerbangkan burung; jika sang burung terbang ke kanan, maka diartikan bernasib baik atau sebaliknya jika terbang ke kiri maka berarti bernasib buruk. Dan tathoyur secara istilah diartikan menanggap adanya kesialan karena adanya sesuatu.
Qs Ibrahim 36
Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia, maka barangsiapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku, dan barangsiapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya Engkau, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
Jika Allah mencintai kita, maka segala hal InshaAllah dimudahkan :
Hadist qudsi, “tidak ada yang lebih Aku cintai dibandingkan taqarrubnya seorang hamba dengan apa yang telah Aku wajibkan kepadanya. Jika dia terus menerus bertaqarrub kepada-Ku dengan mengerjakan hal-hal yang sunnah sehingga Aku mencintainya, maka
  1. Aku akan menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar
  2. Aku akan menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat
  3. Aku akan menjadi tangan yang dia gunakan untuk menggenggam
  4. Aku akan menjadi kaki yang dia gunakan untuk berjalan
  5. Jika dia meminta sesuatu, akan langsung Aku berikan
  6. Jika dia meminta perlindungan, akan langsung Aku lindungi
Bersabarlah dalam berdoa :
Doa seorang hamba akan senantiasa dikabulkan, selama dia berdo’a bukan untuk keburukan atau memutus tali silaturahim dan selama dia tidak tergesa-gesa dalam berdo’a. Kemudian seseorang bertanya, ‘Ya Rasulallah, apa yang dimaksud tergesa-gesa dalam berdo’a ?’. Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu seseorang yang berkata, ‘Sungguh aku telah berdo’a dan berdo’a, namun tak juga aku melihat do’aku dikabulkan’, lalu dia merasa jenuh dan meninggalkan do’a tersebut”. (HR Muslim)

Komentar, Pertanyaan dan Masukkan