Fatwa Tabungan Syari’ah dan Mudharabah | DR M Maksum, MA

04. February 2017 Tausiyah 0
Fatwa Tabungan Syari’ah dan Mudharabah Majelis Ilmu Sabtu Dhuha – Masjid Imanuddin   Pembacaan ayat suci Al Qu’ran. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu ...

Living Quran | H Muhammad Ziyadul Haq, MA

13. January 2017 Tausiyah 0
Living Quran Majelis Ilmu Sabtu Dhuha – Masjid Imanuddin   Keutamaan menghadiri majelis ilmu: Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya melainkan akan turun kepada mereka sakinah (ketenangan), akan dinaungi rahmat, akan dikeliling para malaikat dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan ...

Sabar dan Macam Aplikasinya | KH DR Nurul Irfan, MA

07. January 2017 Tausiyah 0
Sabar dan Macam Aplikasinya Majelis Ilmu Sabtu Dhuha – Masjid Imanuddin   Sabar itu seperti meminum jamu yg sangat pahit namun membawa manfaat bagi yg melakukannya. Sabar harus diiringi dengan ikhtiar.   Perintah sabar: Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya ...

Menggapai Berkah Illahi | Drs Jazuli Muchtar, MM

24. December 2016 Tausiyah 0
Menggapai Berkah Illahi Majelis Ilmu Sabtu Dhuha – Masjid Imanuddin   Apa yg dimaksud dengan berkah? Menurut Imam al-Ghazali, berkah artinya ziyadatul khair atau bertambah-tambahnya kebaikan. Jadi, untuk mengukur keberkahan hidup, bisa diikuti ciri-cirinya sebagaimana yang terdapat pada Ihya ‘Ulumuddin; “Barangsiapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barangsiapa yang hari ini sama ...

Masuk Surga Sekeluarga | Ustadzah Mufidah Umaroh

17. December 2016 Tausiyah 0
Masuk Surga Sekeluarga Majelis Ilmu Sabtu Dhuha – Masjid Imanuddin     Keutamaan menuntut ilmu seperti berjihad: Tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntutnya kerana Allah adalah satu bentuk ketakwaan, mencarinya adalah ibadah, mengulangkajinya adalah tasbih, mengkajinya adalah jihad, mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah, menyampaikannya kepada ahlinya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dia adalah teman ...