Keluarga Sehat, Bahagia dan Barokah | Ustadz Sukeri Abdillah

11. April 2017 Tausiyah 0
Keluarga Sehat, Bahagia dan Barokah Taklim ma.na – Mal @ Alam sutera   Apa yang dijadikan panduan dalam kehidupan: Dari Abu Hurairah , ia berkata: “telah bersabda Rasulullah : ‘Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya yaitu Kitabullah dan Sunnahku, serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya ...

Bahaya Mengulang Dosa | Ustadz Yuke Sumeru

04. April 2017 Tausiyah 0
Bahaya Mengulang Dosa Taklim Mana – Mal @ Alam sutera   Jika mengikuti suatu kajian, pastikan ustadz/ustadzah menggunakan dalil yang jelas. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan atau “katanya”. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. (QS: Al-Israa’ [17]: 36)   Boleh-boleh ...

Nasihat Rasulullah, Kunci Keluarga Tenteram dan Bahagia | Ustadzah Nok Waliyah

21. March 2017 Tausiyah 0
Nasihat Rasulullah, Kunci Keluarga Tenteram dan Bahagia Taklim Ma.na – @ Mall Alam Sutera     Yuk ibu-ibu semangat menuntut ilmu untuk bekal keluarga tenteram dan bahagia: “Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga” (HR Muslim)   Berkeluarga adalah bagian dari menjalankan agama. Kedudukan pernikahan di dalam ...

Sudah Berimankah Diri Kita? | Ustadz Nanang Mubarok

07. March 2017 Tausiyah 0
Sudah Berimankah Diri Kita? Taklim Ma.na – Mall @ Alam Sutera   Apa saja indikasi muslim itu? Iman. Taqwa. Meninggal dalam keadaan muslim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. (QS: Ali Imran [3]: 102).   Sabda Rasulullah yang berkaitan dgn perintah ...

Menutup Pintu Riya’ | Ustadz Yuke Sumeru

07. February 2017 Tausiyah 0
Menutup Pintu Riya Taklim Ma.na – @ Mall Alam Sutera   Dasar hukum yang dijadikan pijakan dalam agama islam: Al Qur’an – Kitab suci diturunkan kepada umat Islam sebagai petunjuk dasar utama dalam melaksanakan perintah dan larangan dalam hidup. Al Hadits – Semuanya terletak pada perintah, perilaku dan persetujuan dari Nabi Muhammad ﷺ, sebagai pelengkap ...