Sudah kenalkah kita dengan sifat sifat Allah? | Erika suryani dewi

20. March 2018 Tausiyah 0
Berislam secara sempurna agar mudah terhindar dari bujukan syaitan Qs Al Baqarah : 208 Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Kesempurnaan manhaj (konsep dan asas), keteraturan dab kerapihan adalah konseo barisan islam. Ibarat suatu susunan batu bata dalam ...

Apa saja tanda tanda akhir zaman itu? (Mari lebih peka terhadap isyarat akhir zaman) | Arman rachman

Ibnu abbas RA berkata : Yang pertama menempati bumi adalah bangsa jin lalu mereka berbuat kerusakan dan saling membunuh, lalu Allah mengurus Azazil untuk membunuh mereka hingga mereka terpojok ke daerah pegunungan dan laut. Kemudian Allah menciptakan Adam untuk ditempatkan di muka bumi Tiap tiap umat memiliki batas waktunya 1. Masa bangsa jin +/- 2000 ...

Gaya hidup zaman now | Hani nurul husna

20. February 2018 Tausiyah 0
Hal hal yang menjadi kesenangan dunia antara lain wanita, anak, harta, kendararaan, aset kekayaan lainnya Qs Ali Imran : 14 Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi ...

Ketahanan keluarga dan gaya hidup jaman now | Shanty indriaty

20. February 2018 Tausiyah 0
Paradigma seks bagi mukmin : 1. Kebutuhan biologis : fitrah/insting 2. Kebutuhan psikologis : cinta dan kasih sayang 3. Kebutuhan ideologis : rekayasa kebaikan sosial Apakah itu lgbt? Hubungan sesama jenis yang diharamkan oleh agama. Lgbt bukan kodrat seseorang tetapi penyimpangan perilaku seksual yang perlu diluruskan dan dapat disembuhkan. Lbgt bertentangan dengan pancasila Fakta bahaya ...

Kesederhanaan hidup Nabi Muhammad SAW | Salman al farisi

06. February 2018 Tausiyah 0
Nama ayah Rasulullah Muhammad SAW : Abdullah bin Abdul Muththalib, atau Abdullah bin Syaibah Nama ibu Rasullah Muhammad SAW : Aminah Az- Zuriyah binti Wahab Ibu susu Rasulullah Muhammad SAW : Ummu Aiman, Tsuwaibah dan Halimah sa’diyah. Kakek Rasulullah Muhammad SAW : Syaibah bin Hasyim. Paman Rasulullah Muhammad SAW yang mengasuh : Abu Thalib Istri pertama Rasulullah Muhammad SAW : Khadijah bintu ...