Pengajian Khoirotunnisa – Tasyakuran Samara Square Butik | Ustadz Afdholi | Memahami Makna Berkah

23. April 2015 Tausiyah 0
Event : Pengajian Khoirotunnisa di Kediaman Niela Tio tasyakuran Samara square butik Tanggal : 23 April 2015 Pembicara : ustadz Afdholi Tema : Memahami makna berkah Pengertian Berkah Menurut bahasa, berkah, berasal dari bahasa Arab : barokah, artinya nikmat (Kamus Al-Munawwir, 1997 : 78). Istilah lain berkah dalam bahasa Arab adalah mubarak dan tabaruk. Menurut ...

Pengajian Square Kerudung Bintaro | Astrie Ivo | Menjadi Muslimah Berkelas

17. December 2014 Tausiyah 0
Event : Pengajian Square Kerudung Bintaro Tanggal : 17 Desember 2014 Pembicara : Astrie Ivo Tema : Menjadi Muslimah Berkelas QS An Nisa : 1 Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah ...