Hakikat I’tikaf | Ustadz Yuke Sumeru

06. June 2017 Tausiyah 0
Hakikat I’tikaf Taklim Ma.na – Mal @ Alam Sutera   Puasa artinya menahan atau mencegah. Menahan atau mencegah dari hal hal yang dilarang selama melaksanakan amalan tersebut. Bulan Sya’ban juga merupakan bulan di mana kita sebagai seorang muslim mempersiapkan diri untuk menghadapi puasa di bulan Ramadhan dan menjadikan sebuah pemanasan sebelum menghadapi bulan Ramadhan. Hadist yg terkait ...

Serba-serbi Kesalahan dalam Shalat | Ustadzah Lulung Mumtaza

Serba-serbi Kesalahan dalam Shalat Taklim Ma.na – Mal @ Alam Sutera   Imam Nawawi berkata, “Makna hadits ini, ‘Aku tidak pernah melihat kebaikan sama sekali melebihi apa yang telah aku lihat di dalam surga pada hari ini. Aku juga tidak pernah melihat keburukan melebihi apa yang telah aku lihat di dalam neraka pada hari ini. ...

Keluarga Sehat, Bahagia dan Barokah | Ustadz Sukeri Abdillah

11. April 2017 Tausiyah 0
Keluarga Sehat, Bahagia dan Barokah Taklim ma.na – Mal @ Alam sutera   Apa yang dijadikan panduan dalam kehidupan: Dari Abu Hurairah , ia berkata: “telah bersabda Rasulullah : ‘Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya yaitu Kitabullah dan Sunnahku, serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya ...

Bahaya Mengulang Dosa | Ustadz Yuke Sumeru

04. April 2017 Tausiyah 0
Bahaya Mengulang Dosa Taklim Mana – Mal @ Alam sutera   Jika mengikuti suatu kajian, pastikan ustadz/ustadzah menggunakan dalil yang jelas. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan atau “katanya”. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. (QS: Al-Israa’ [17]: 36)   Boleh-boleh ...

Nasihat Rasulullah, Kunci Keluarga Tenteram dan Bahagia | Ustadzah Nok Waliyah

21. March 2017 Tausiyah 0
Nasihat Rasulullah, Kunci Keluarga Tenteram dan Bahagia Taklim Ma.na – @ Mall Alam Sutera     Yuk ibu-ibu semangat menuntut ilmu untuk bekal keluarga tenteram dan bahagia: “Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga” (HR Muslim)   Berkeluarga adalah bagian dari menjalankan agama. Kedudukan pernikahan di dalam ...